Over ons

Onze basisfilosofie:

Of je nu wil werken aan je Time management, communicatie vaardigheden, presentatieskills, perfectionisme of je stressniveau, de kernvraag is ‘Hoe verander ik mijn gedachten, emoties en gedrag zodat ik een blijvende nieuwe gewoonte krijg”. Deze kernvraag typeert de aanpak van Prana.
Gedachten, emoties en gedrag kunnen we niet veranderen door alleen maar inzicht en rollenspelen. We dienen rekening te houden met de psychologie van het brein. Hoe ontstaan onze gedachten en overtuigingen, welke invloed hebben ze op onze emoties en gedrag en vooral waarom reageren we zo en hervallen we steeds weer in oude patronen.

Doorheen de dag schommelt onze hersenfrequentie voortdurend. 

Deadlines, aanhoudende twijfels, conflicten en ook nieuwe uitdagingen veroorzaken een zeker niveau van spanning. Daardoor verhoogt onze hersenfrequentie naar het bêta-niveau en worden we alert voor alles wat kan misgaan. Wat goed gaat zie je nauwelijks. Je gedachten worden chaotisch, je hartslag en ademhaling gaan sneller, amper 20% van je kennis is in zo’n situatie beschikbaar. We werken vooral op automatische piloot en vervallen daardoor onbewust in oude gedragspatronen.Willen we nieuwe vaardigheden aanleren, dan heeft enkel rationeel inzicht een weinig blijvend effect. We moeten werken aan de ‘programmatie’ en dat kan alleen maar als we mentaal voldoende tot rust komen en emotioneel afstand kunnen nemen. Dan zakt onze hersenfrequentie naar het veel gezondere ‘alfa-niveau’ en krijgen we toegang tot al onze kennis, creativiteit en probleemoplossend vermogen. We kunnen ons brein dan ook ‘herprogrammeren’.

We houden rekening met 4 Leerstijlen.

In al onze sensibiliseringssessies, trainingen en workshops houden we rekening met verschillende persoonlijkheidstypes (DISC & Insights) en hun bijhorende leerstijlen.

Naargelang het type opleiding en de doelstellingen komen bepaalde leerstijlen meer uitgesproken aan bod. Zo kan een totaalaanbod uitgewerkt worden dat voor iedereen geschikt is. 

 

Onze aanpak richt zich op twee sporen:

  1. We leren dit verschil in hersenfrequentie te ervaren en dit te beïnvloeden. Daardoor leer je te hoge stress snel onder controle te krijgen en vermijd je dat dit chronisch wordt. Zodra je in staat bent overwegend in de alfafrequentie te functioneren, heb je terug controle over jezelf en over je nieuw gedrag.

  2. Omdat onverwachte stress niet te vermijden is, moeten we ook ons automatisme aanpakken. Daarom leren we diverse methodes om ons brein te ‘herprogrammeren’ op het alfa-niveau. Zodra dit is gebeurd zal je in alle omstandigheden op de juiste manier reageren, alsof je dit al jaren hebt gedaan.

Het is aan dit inzicht dat Prana haar succes te danken heeft. Sinds 1997 leren medewerkers in het bedrijfsleven zelf hun hersenfrequentie te sturen en het optimale niveau te gebruiken voor een betere concentratie, creativiteit, zelfcontrole en zelfmotivatie, maar bovendien ook om diepgaande gewoonteverandering te bekomen op tal van gebieden. Dit pakket kreeg de naam 'selfcoaching®'

Prana specialiseerde zich in het volledige domein van persoonlijke vaardigheden, managementvaardigheden, teamwork, … én integreerde haar basisfilosofie in al deze trainingen.

Onze programma’s worden steeds uitgewerkt in functie van uw bedrijfsdoelstellingen en alle modules van onze exclusieve themapakketten kunnen afzonderlijk op bedrijfsmaat worden georganiseerd. Hierbij blijven wij echter wel steeds onze eigen bedrijfsfilosofie trouw:

  • elkeen heeft meer in zich dan hij benut
  • vertrek vanuit de kwaliteiten van de deelnemers en haal hun sterktes naar boven
  • laat deelnemers ontdekken en ervaren hoe het anders kan
  • elke training dient rekening te houden met de verschillende types deelnemers
  • laat mensen de vaardigheden inoefenen, en hou de theorie beperkt, concreet en begrijpbaar
  • benut de ervaringen van de deelnemers om van elkaar te leren

 

Vaste trainers/vennoten zorgen voor uniformiteit in aanpak.

Alle trainers/vennoten van Prana zijn grondig getraind op vlak van selfcoaching en zijn in staat het basisgedachtengoed zoals hierboven beschreven te integreren in alle thematieken. Hierdoor zijn alle trainers in staat een diepgaande verandering in gedrag, functioneren, communiceren, creëren en aanpakken te bewerkstelligen.

Daarnaast hebben zij elk hun eigen expertise binnen het domein van peoplemanagement, creativiteit, teamwork, coaching, changemanagement... 

Afhankelijk van uw noden en behoeften coördineert uw contactpersoon (trainer/vennoot) het volledige project en zorgt hij ervoor dat in functie van het domein steeds de juiste expert trainer wordt ingezet.

Door deze specialisatie in diverse domeinen in combinatie met de basisfilosofie van selfcoaching, kan Prana uw organisatie een volledige dienstverlening aanbieden gaande van het definiëren van strategieën tot het uitwerken van een volledig training en coachingprogramma in functie van uw te bereiken objectieven.

Ben je geïnteresseerd om trainer/vennoot te worden? Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking lees meer