Blog

Een duidelijke visie is niet altijd wat het lijkt

dominique de troyer 15-02-2018

Wat maakt dat de ene visie slechts een mooi gestileerde slagzin blijft aan de muur en de andere wordt gedragen door de hele firma? Een uitgeschreven visie met een doordachte strategie is uiteraard een belangrijke basisvoorwaarde, maar dit is nog maar een enkele stap in de goede richting.

Wat was het probleem in dat bedrijf?

De eenduidigheid bij de mensen was helemaal zoek. De neuzen stonden helemaal niet meer in dezelfde richting.

 • Er heerste een sfeer van “ik weet het niet, maar veronderstel dat het wel juist zal zijn”
 • Mensen wisten wat goed was voor hen en soms voor hun afdeling, maar niet wat de impact was bij de anderen en/of de totale firma.
 • Het management gaf tegenstrijdige berichten.
 • Men was het geloof in de toekomst kwijt
 • De werknemers waren gefocust op hun eigen problematieken en werkten allen op hun eilandjes.
 • Men miste enthousiasme, engagement en betrokkenheid

Onze aanpak:

 • Bewustmaking van de voorbeeldfunctie die het management heeft naar de anderen toe.
 • Het management laten ervaren dat elk op zich zijn eigen interpretatie gaf aan de visie in het voordeel van zijn eigen afdeling. De zogenoemde verborgen agenda’s.
 • De focus leren verplaatsen van “de anderen zijn het probleem” naar “wat kunnen wij nu doen om het anders aan te pakken”.
 • Aanmoedigen van de intrinsieke motivatie van de werknemers met de visie als leidraad
 • De visie laten doordringen tot alle medewerkers, door hen te betrekken en samen hun bijdrage aan de strategie op te stellen. Dit deden we in workshops met verschillende brainstormtechnieken om te komen tot SMART-geformuleerde doelstellingen. Deze werden dan ook maandelijks opgevolgd en gecommuniceerd in de hele firma. Zo werd er zelfs spontaan bij andere afdelingen bijgesprongen die achterstand hadden.
 • Roddels en veronderstellingen ombuigen tot feiten waar je mee aan de slag kunt in de toekomst. De visie was daar telkens het gemeenschappelijke doel dat ervoor zorgde dat er duidelijkheid kwam.

Deze aanpak was een combinatie van een Teambuilding met het management als kick-off, gevolgd door enkele workshops met een aantal sleutelfiguren.

Confrontatie:

Ook al wist iedereen dat de huidige situatie heel ongunstig was, werd dat nooit duidelijk uitgesproken. Men zorgde ervoor dat enkel datgene werd gedaan wat gevraagd werd, zonder rekening te houden met de impact dat dit had op de andere afdelingen. Daardoor gebruikte men de gekende paraplu om zich veilig te stellen. 

 • We confronteerden hen via concrete oefeningen met het effect van hun interpretatie t.o.v. de visie.
  Voorbeeld: De verkoopafdeling sloot een aantal verkopen af om werk binnen te halen tegen heel scherpe prijzen. De calculatie gaf hen eerder schattingen dan berekeningen om de verkoop naar binnen te halen. Nadien moest de voorbereiding puzzelen om alles gerealiseerd te krijgen binnen deze strakke afspraken, wat dan dikwijls ten koste ging van de kwaliteit en dus in strijd was met de visie om kwalitatieve gebouwen te plaatsen.
  Tijdens de uitvoering kwamen er nog heel wat verrassingen op de werf voor. Deze werden in de beginfase dikwijls verzwegen of onderschat om toch maar de zaak te kunnen binnen halen. Dit bracht dan heel wat vertragingen of extra werk met zich mee, wat dan weer in strijd was met de visie om een eerlijke en open communicatie te hebben en binnen een termijn en met een bepaald budget te werken.
 • We confronteerden hen met het feit dat ze emotioneel vastzaten in hun gevoel van onbehagen waardoor hun communicatie heel beperkt werd en vooral gericht was op wat fout ging in de andere afdelingen.
 • We lieten hen ontdekken dat ze eigenlijk wel allemaal hetzelfde willen, maar dat er, door de onduidelijke communicatie, verwarring was ontstaan.
 • We lieten vooral het management ervaren dat het helemaal niet voldoende is om de nieuwe visie één keer officieel te presenteren. Deze moet namelijk continu herhaald worden het hele jaar door en geleefd worden door iedereen. Er werden dan ook diverse acties opgezet om dit visueel te brengen op alle mogelijke plaatsen en afdelingen binnen het bedrijf.

Resultaat:

 • Betrokken werknemers
 • Eén team met een duidelijke richting.
 • Initiatieven om de resultaten sneller of beter te behalen vanuit alle afdelingen.
 • De eilandjes-politiek werd doorbroken.
 • Een team met meer energie en groeiend enthousiasme en een vertrouwen in de toekomst en in het management.

Herken je je bedrijf in deze situatie en wil je komen tot een efficiënte oplossing? Neem dan gerust contact met ons op via info@prana.be.