Vergadertechnieken

Leer efficiënter vergaderen

Vergaderen wordt tijdens de training vergeleken met voetbal, zowel fysiek als mentaal. In beide “spellen” moet er door een voorzitter (kapitein) en de medewerkers (spelers) volgens bepaalde spelregels vergaderd (gevoetbald) worden. De  bal (i.e. de communicatie) moet binnen de lijnen blijven, m.a.w. als men van het onderwerp afwijkt, stopt de vergadering. En juist zoals bij voetbal worden er ‘doel’stellingen nagestreefd en pauzes ingelast.

Meer in detail:

Wat kom je te weten?

 • Wat moet je doen om een vergadering optimaal voor te bereiden (voorspel): wie neemt deel, waar en wanneer gaat ze door, wat is de agenda? Je mentaal voorbereiden, ...
 • Wat zijn de 'spelregels' van een vergadering: op tijd beginnen, voorbereid zijn, afspraken nakomen, pauzes creatief gebruiken om beter geconcentreerd te blijven,...
 • Leer uw 'spelers' kennen: wie neemt er deel, én hoe ga je best met elkaar om.
 • Hoe ga je om met storende elementen: laatkomers, telefoons, computer en gsm gebruik, ...
 • Werken na de vergadering (naspel): uitwerken en versturen verslag, uitvoering actiepunten, het motiveren van de mensen…

Waarover ga je nadenken?

 • Wat is je doel in de vergadering?
 • In welke vergaderingen ben jij allemaal aanwezig en is dit altijd even nuttig?
 • Wie moet er echt op de vergadering aanwezig zijn?
 • Hoe kan een vergadering ingekort worden?
 • Hoe kan je je komende vergaderingen efficiënter maken

Wat ga je ervaren en doen?

 • Je leert zelf een vergadering voorzitten: soms als scheidsrechter (regels), soms als trainer (spelers begeleiden), soms als kapitein (mede-speler)
 • Je ervaart het belang van de 'spelregels' en je leert in de praktijk om te gaan met storende elementen.
 • Je maakt een eigen ontwikkelingsplan met je concrete actiepunten voor je volgende meetings.

Wat leer je van elkaar?

 • Wat kan je van anderen leren en zij van jou?
 • Wat heb je toegepast en welke effecten gaf dit
 • Wat werkte niet of niet voldoende – bij wie werkte dit wel en hoe
 • Welke weerstanden heb je – hoe gaan anderen daar mee om
 • Hoe pas je dit in je dagelijkse leven toe – tips & trics delen

Tijdsduur: 4 sessies van 3,5 uur