Sensibilisering Stress- en burnout

Sensibiliseringssessie: Stress & burnout preventie

Via een sensibiliseringsworkshop verwerven de medewerkers inzicht in het mechanisme van stress. Het woord stress dient uit de taboesfeer gehaald te worden en in zijn juiste context geplaatst te worden. Het is geen teken van zwakte, maar iets waar iedereen mee te maken krijgt.

In deze sessie zal men op interactieve wijze kennis maken met de enorme capaciteiten van het menselijk brein.

Vanuit een volledig onderbouwd kader wordt aangetoond hoe men zelf stress in de hand heeft en hoe men meer invloed en zelfcontrole kan verwerven in acute situaties.

Meer in detail

Wat kom je te weten?

 • Wat is stress
 • Relatie stress – hersenfrequentie – zelfsturing
 • Wat is positieve en wat is negatieve stress
 • Symptomen van stress en burnout
 • Wie loopt het meest risico op een burnout?
 • Hoe ontstaan slaapproblemen?
 • Wat kan je er zelf aan doen?
 • Waarom kan ik soms mijn negatief denken niet stopzetten?
 • Waarom zien twee personen eenzelfde situatie soms totaal verschillend?
 • Ben ik nu eenmaal zo? Kan ik mijn ‘karakter’ veranderen?
 • Klopt het dat de meerderheid van de mensen minder dan de helft van hun potentieel benutten?
 • Waarom herval ik steeds weer in oude gewoontes?
 • Hoe komt het dat ik ’s avonds niet kan inslapen, waarom word ik zo vroeg wakker?
 • Waarom kan ik mijn gedachten niet op ‘stop’ zetten?
 • Welk effect heeft stress op mijn zelfcontrole, op mijn geheugen en op mijn efficiëntie? ...

Waarover ga je nadenken?

 • Bewust worden van je beperkende overtuigingen
 • Welke stress-signalen heb jij?

Wat ga je ervaren & doen?

 • Kennismakingsoefening mentaal en fysiek tot rust komen
 • Ervaar de invloed van je denken op je functioneren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdsduur: 1 sessie van 2 à 3 uur