Selfcoaching®: Stress- & burnout. Preventie en aanpak

Stress & Burnout. Preventie en aanpak d.m.v. Selfcoaching®

Deze training omvat een concreet theoretisch kader dat steeds vertaald wordt naar het dagelijkse werk- en privéleven.

Er worden 4 grote thema's behandeld:

 1. Wat is stress & hoe herken je het?
 2. Wat zijn de oorzaken van stress.
 3. Wat zijn jouw oorzaken - Zelfreflectie testen brengen je meer inzicht.
 4. Hoe pak je je oorzaken aan - diverse praktijkgerichte technieken ontwikkelen je weerbaarheid.

De methodes die worden aangeleerd hebben steeds een achterliggend theoretisch kader wat het nut en het belang van de oefeningen aantoont.
In deze training worden praktische methodes aangeleerd en ingeoefend om:

 • Tijdig het stress-niveau onder controle te leren houden (= preventie)
 • Het maximale van je capaciteiten te leren benutten (beter geheugen, concentratie, vinden van oplossingen, creativiteit, ...)
 • De weerbaarheid te verhogen 
 • Zwaardere stress-situaties en -momenten te verwerken
 • Langdurig opgestapelde stress los te leren laten
 • Je energie terug op te bouwen
 • De achterliggende oorzaken op te sporen en aan te pakken

Met het aanleren van deze methodes wordt ook gewerkt aan de achterliggende gewoontes en conditionneringen die meestal verhinderen om tot blijvende gedragsverandering te komen.

Deel 1:

Het onderscheid tussen de hersenfrequenties

Deel 2:

Hoe herken je deze niveaus in je dagelijkse leven?

Deel 3:

De grote toegevoegde waarde van het alfa-niveau.

Meer in detail:

Wat kom je te weten?

 • Hoe kan je je brein sturen en programmeren
 • Hoe krijg je controle over je gedachten
 • Hoe pak je perfectionisme, faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, … aan
 • Waarom heb je steeds tijd tekort en wat doe je er aan
 • Hoe komt het dat je zaken vergeet en hoe herinner je het
 • Wat moet je doen om je doelen sneller te bereiken
 • Welke overtuigingen typeren successvolle en gelukkige mensen
 • Wat is stress 
 • Wanneer wordt stress negatief
 • Wat zijn de effecten van langdurige stress
 • Hoe ontstaan slaapproblemen en wat doe je er aan?
 • Welke stress-signalen heb je
 • Wat zijn de oorzaken van stress en wat kan je er aan doen?
 • Uit welke voeding haal je energie & wat vreet energie
 • Kleine eenvoudige bewegingen die je kan inbouwen in je dag

Waarover ga je nadenken?

 • Je leert anders denken om te herinneren wat je vergeten bent
 • Je zoekt oplossingen voor problemen vanuit het alfa-niveau
 • Je brengt je overtuigingen die je wil veranderen, in kaart
 • Je denkt na over de doelen in je leven
 • Je leert het alfa-niveau gebruiken voor het nemen van beslissingen
 • Een pakket aan zelfreflectie-tests brengt inzicht in je werkpunten
 • Je maakt een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) met concrete acties

Wat ga je ervaren en doen?

 • Je leert mentaal en fysiek ontspannen met diverse methodes
 • Je  ervaart het verschil tussen de hersenfrequenties
 • Je leert de invloed van je gedachten voelen en meten
 • Je ervaart de kracht van een powernap 
 • Je activeert jezelf met de vuurademhaling
 • In 1 à 2 minuten vind je je zelfcontrole terug 
 • Je leert je afschermen van omgevingslawaai en stress van anderen
 • De mentale carwash brengt je meer structuur in je hoofd
 • Je brengt je doelen/ to do’s in kaart via een mindmap
 • Je werkt je doelen concreet uit tot een actieplan
 • Je ervaart hoe je beperkende overtuigingen je saboteren en leert deze veranderen
 • Je ervaart de invloed die je zelf hebt op inslapen, doorslapen en fit wakker worden.

Wat leer je van elkaar?

 • Wat kan je van anderen leren en zij van jou?
 • Wat heb je toegepast en welke effecten gaf dit
 • Wat werkte niet of niet voldoende – bij wie werkte dit wel en hoe
 • Welke weerstanden heb je – hoe gaan anderen daar mee om
 • Hoe pas je dit in je dagelijkse leven toe – tips & trics delen

Tijdsduur: 6 sessies van 3,5 uur

Toolbox:

Wanneer je deze training volgt, krijg je een toolbox, om het weten, het inzien, het doen en het delen te ondersteunen.
Deze omvat:

 • Het boek: selfcoaching®: ontdek de ongekende mogelijkheden van je brein
 • Een persoonlijk werkboek (full version) voor tijdens de sessies
 • 2 oefen-cd’s met ondersteunende oefeningen 
 • een mobiele app voor Apple of Android met toegang tot video, audio-oefeningen, stresstests, praktijktips,...
 • 24 e-reminders met tips uit de training 
 • Een certificaat voor GRATIS herhaling onbeperkt in de tijd (enkel een bijdrage voor drank en accommodatie)
 • In ons open aanbod kan je van de Selfcoaching® basistraining upgraden naar de training Selfcoaching®: "stress- & burnoutpreventie & aanpak" mits betaling van het verschil tussen beide trainingen.