Management Vitality®

 

 

Dit traject voor 'managers in groei' omvat diverse ingrediënten die bijdragen tot een Vitaal Management. Dit traject wordt afgestemd op de voorkennis van de doelgroep en is in het bijzonder gericht op high potentials die verder willen groeien is hun leiderschap.

Onze methodiek

 

In deze praktische opleiding leer je hoe je jezelf nieuwe vaardigheden en attitudes eigen kunt maken. Je wordt actief betrokken en via diverse opdrachten kun je de geleerde vaardigheden onmiddellijk toepassen in de realiteit van je eigen bedrijf. Alle modules worden altijd aan je persoonlijke bedrijfssituatie gekoppeld en ingeoefend, waardoor de theorie onmiddellijk in de dagelijkse praktijk wordt omgezet. Na dit traject heb je een concreet werkinstrument op bedrijfsmaat.

Aangezien je terechtkomt in een homogeen samengestelde groep kun je ervaringen uitwisselen met en leren van andere deelnemers.
Dat biedt een grote kwalitatieve meerwaarde. Het is een toetssteen voor het eigen management die nieuwe opportuniteiten naar voor brengt.
Omdat gedrags- en gewoonteveranderingen pas ontstaan door herhaling en continuïteit loopt een traject ‘ManagementVitality’ best over een volledig jaar, aan een frequentie van 1 thema per maand.

Onze rode draad

De rode draad door dit traject is ieders persoonlijke profielanalyse en de link naar Selfcoaching-toepassingen.

 • Je werkt hoofdzakelijk met eigen bedrijfscasussen.
 • Je maakt bij elke module gebruik van je persoonlijke profielanalyse. Zo groeit je kennis en ervaring om met verschillende gedragstypes om te gaan.
 • Voor iedere module krijg je een opdracht om je al in de stemming van de module te brengen. Daardoor word je op voorhand aan het nadenken gezet en kom je voorbereid naar de sessie.
 • Na iedere module krijg je een naopdracht die je aanzet om het aangeleerde direct in praktijk om te zetten.
 • Tegelijk wordt onderling ook een opvolgsysteem opgezet.

Onze ingrediënten

Ingrediënten van een succesvol team

Tijdens deze residentiële meerdaagse ervaar je met het team de essentiële ingrediënten om een succesvol team te creëren. Deze meerdaagse bevat volgende elementen:

 • een grondige persoonlijke profielanalyse 
 • outdoor simulatietraining: Via diverse opdrachten worden simulaties gemaakt in functie van de reële teamwerkpunten en objectieven. Je verwerft inzicht in het huidig teamgedrag én je krijgt de gelegenheid het toekomstig teamgedrag in te oefenen. 
 • gefundeerde feedback: feedback van de begeleider doorheen de diverse opdrachten helpt je je eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen 
 • inzicht in persoonlijk leiderschap, communicatiestijl, motivatoren…

Selfcoaching voor managers

Omdat Selfcoaching de basisvaardigheden omvat die nodig zijn om tot blijvende gedragsverandering te komen, worden alle noodzakelijke methodes en inzichten in dit traject verweven. Lees meer...

Een manager moet goed kunnen omgaan met stress, zichzelf kunnen motiveren én inzicht hebben in zijn persoonlijke groei en ontwikkelingsmogelijkheden. Bovendien komt een manager pas echt ten volle tot resultaten en succes wanneer hij beschikt over de vaardigheden om zijn eigen belemmeringen, twijfels of angsten om te buigen tot positieve uitdagingen. Manager zijn wordt pas een grote uitdaging wanneer niet alles verloopt zoals je wenst, het omzetcijfer niet wordt gehaald, er belangrijke beslissingen nodig zijn,er strategisch toekomstgericht denkwerk nodig is, …

Coachend leiding geven

Een leidinggevende wordt naast zijn sturende rol steeds meer de coach van zijn team. Hij moet ook oog hebben voor aanwezige en ontbrekende talenten in zijn groep. In deze module reiken we je de onmisbare basiselementen aan:

 • wanneer moet je coachen en wanneer een andere stijl toepassen?
 • hoe bouw je een coachinggesprek op?
 • wat is het belang van positieve feedback?
 • hoe voer je een confronterend gesprek?
 • hoe zorg je voor diepgang én concreet resultaat?
 • hoe ga je om met weerstanden en emotionele hindernissen?
 • hoe maak je de werkomgeving tot een permanente en stimulerende leeromgeving?
 • situationeel leiderschap
 • kernkwadranten
 • een praktische oefening rond open, duidelijke en motiverende communicatie
 • hoe je medewerkers beter betrekken

Functioneringsgesprekken voeren

Het functioneringsgesprek is een uitstekend middel om mensen op een constructieve manier te begeleiden en op te volgen, zodat de afdelings- en bedrijfsdoelstellingen met succes bereikt worden én de noodzakelijke groei van het individu gewaarborgd wordt.

 • voorbereiding en verloop van het functioneringsgesprek
 • duidelijk stellen van objectieven 
 • concrete afspraken maken
 • hanteren van weerstanden
 • functioneringsgesprekken met seniors - toegevoegde waarde
 • valkuilen

Time-management

Je eigen tijdsbeheer veranderen, start bij een goed inzicht in je eigen tijdsgebruik en tijdsgevoel. Het vergt verandering van je gewoontes en overtuigingen. Omdat dit allemaal zeer individueel verschillend is, krijg je dan ook diverse technieken en invalshoeken aangereikt zodat je in functie van je eigen noden direct aan de slag kan:

 • de schaarste van tijd
 • je eigen energie en prime time
 • het herkennen en aanpakken van je eigen gedachten, overtuigingen en valkuilen
 • mindmappen 
 • inzicht in je eigen impact op het beheren van je tijd
 • efficiënt opstellen van je eigen time-log
 • herkennen en erkennen van je tijdsvreters
 • regelmatig plannen en prioriteiten stellen
 • zelf je tijdsbesteding (be)oordelen
 • efficiënt en zonder angst delegeren

Conflicthantering

Sluimerende conflicten met of tussen medewerkers zijn een chronische bedreiging voor het rendement van een organisatie. Het is dus van heel groot belang dat je zo snel mogelijk conflicten kunt oplossen en voorkomen.

 • hoe ontstaan conflicten
 • wanneer en hoe conflicten oplossen
 • moeilijke gesprekken voeren bij conflicten tussen medewerkers en/of klanten/leveranciers
 • 5 verschillende fases van conflict management
 • 5 manieren om een conflict af te ronden
 • consequent blijven voor, tijdens en na een conflict
 • 4 Selfcoaching oefeningen om rustig te blijven en non-verbaal anderen uit te nodigen tot een gesprek
 • het belang van excuses aanbieden
 • hoe ervaren de vier DISC-types conflicten en wat is hun aanpak 

Efficiënt vergaderen

Vergaderziekte is een bijzonder dure aandoening. Samen onderzoeken we de geheimen van boeiend en succesvol vergaderen. Alles wordt praktisch en direct toepasbaar gebracht zodat vergaderen nooit meer ‘wat door elkaar praten’ zal zijn! We vertrekken van je persoonlijk ervaren moeilijkheden en ontwikkelen van daaruit alle nodige vaardigheden:

 • inzicht in taken en verantwoordelijkheden van de deelnemers en de voorzitter voor, tijdens en na de vergadering
 • iemand onderbreken die langdradig is
 • je niet laten onderbreken als je zelf aan het woord bent
 • succesvol onderhandelen en compromissen sluiten met zwart-witdenkers
 • omgaan met sarcastische en destructieve reacties
 • voorkomen dat een vergadering ontaardt in ‘zomaar wat praten’
 • op je standpunt blijven na een genomen beslissing

Professioneel presenteren

Als leidinggevende ben je het visitekaartje naar de buitenwereld. Het is daarom van groot belang dat je regelmatig je bedrijf in de schijnwerpers brengt. Een toespraak tot klanten, bezoekers of prospecten waarbij je als manager de kwaliteiten en de toegevoegde waarde van je producten/diensten presenteert is daarbij de kers op de taart.
Professioneel presenteren is een vak op zich en daar komt heel wat bij kijken.

 • vlot en overtuigend spreken voor een groep
 • een duidelijke boodschap overbrengen op een boeiende manier
 • stress en spreekangst onder controle krijgen

Motiveren

De kunst je medewerkers positief (blijvend) te motiveren draagt bij tot goede bedrijfsresultaten over de hele lijn. Je medewerkers enthousiasmeren begint bij jezelf als leidinggevende.

 • een praktische oefening rond open, duidelijke en motiverende communicatie
 • hoe je medewerkers beter betrekken
 • is spel mogelijk op de werkvloer
 • hoe iemand motiveren op basis van het DISC-profiel

Moment van reflectie

Als afsluiting van dit ManagementVitality programma komt het belang van ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ aan bod.
Deze residentiële afsluitmodule biedt je volgende ingrediënten:

 • het belang van ontspanning in een goed management
 • inzichten in stress en stresssignalen
 • omgaan met stress bij je medewerkers
 • een avontuurlijk en ontspannend teamelement
 • een verrassende activiteit
 • Feedbackmoment

Persoonlijke coaching

Omdat je wellicht ook heel persoonlijke vragen en noden hebt, wordt tijdens dit groeiprogramma minimum één individuele coachingsessie van drie uur voorzien. Je bepaalt zelf wanneer je de sessie wil plannen en op welk terrein je coaching wilt.