Help ik ben perfectionist!

Wees niet langer de slaaf van je perfectionisme: leer je gewoontepatronen en overtuigingen te veranderen.

Perfectionisme wordt niet altijd als dusdanig erkend. Het uit zich immers via verschillende symptomen:

 • bevestigingsdrang
 • superieure kwaliteitseisen stellen
 • laag zelfbeeld
 • faalangst en andere angsten
 • drang om alles en iedereen onder controle te willen hebben
 • piekeren
 • uitstelgedrag
 • niet kunnen kiezen of beslissen
 • te grote betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Doorgaan -niet opgeven

Achterliggend zitten heel wat overtuigingen die van kleinsaf zijn meegegeven met de opvoeding. Wil je aan deze symptomen, en dus aan je perfectionisme werken, dan vraagt dit een verandering in je denken en je doen. Wat er precies moet veranderen is voor iedereen anders. Weten wat je wil veranderen betekent bovendien ook nog niet dat het je ook lukt. Vaak vervallen we steeds weer in onze oude gewoontepatronen. Hoe dit komt en wat je eraan kan doen, kom je te weten tijdens deze training.


1/ Verandering in gedrag:

Deze training is erop gericht om duidelijkheid te scheppen in wat voor jou persoonlijk de belangrijkste aandachtspunten zijn.  Het onderbewuste werkt als een opnameapparaat: het registreert constant alle zintuiglijke signalen en het stuurt ons gedrag op basis van oude patronen. Daardoor gedragen we ons soms anders dan we zelf bewust willen.

Bijvoorbeeld:

 • Je wil meer "neen" zeggen, maar het is sterker dan je bewuste wil, en je zegt opnieuw "Ja, ik zal dat doen". 
 • Je wil meer sporten, maar op het moment dat je het gepland hebt geef je altijd prioriteit aan iets anders wat zogezegd ‘belangrijker’ is.

Welk gedrag stel jij steeds opnieuw, waardoor je steeds weer in dezelfde situatie belandt?
We kunnen het onderbewuste veranderen, maar niet door er tegen te praten.
We leren daarom in deze training diverse methodes om gewoontepatronen te ‘herprogrammeren’

2/ Verandering in je denken & overtuigingen:

Onze overtuigingen hebben een sterke invloed op ons gedrag. Ze motiveren ons en geven vorm aan wat we doen. Ze geven een betekenis aan de wereld om ons heen. Ze gaan niet over de realiteit, maar geven een betekenis of verklaring aan dat wat wij als realiteit beschouwen. Het is moeilijk wat dan ook aan te leren als je niet gelooft dat dat prettig kan zijn en dat je er baat bij zult hebben (logische niveaus!). Andersom werkt ook. Denk maar aan het placebo-effect: patiënten worden beter als ze geloven dat ze een werkzaam medicijn hebben gekregen ook al bevat de placebo geen werkzame stoffen. 
Je overtuigingen hebben direct invloed op jezelf en je omgeving. Als je je overtuigingen niet verandert zal je altijd blijven last hebben van je overmatig perfectionisme. In deze training leer je hoe je belemmerende overtuigingen kunt aanpakken en veranderen.

Wat kom je te weten?

 • Welke stappen dien je te ondernemen om te kunnen werken aan je doelen? 
 • Kan je dit in 1 keer of deel je dit best op in kleinere subdoelen? 
 • Wat zijn de basisvoorwaarden voor succes?
 • Het 4-stappenplan voor het bereiken van je doelen
 • Welke invloed hebben je overtuigingen op je gedrag en je reacties

Waarover ga je nadenken?

 • Je staat stil bij datgene wat je wil bereiken in je leven
 • Je brengt in kaart wat voor jou belangrijk is en wat je belast
 • Je leert analyseren welk gedrag en overtuigingen je moet veranderen om je gewenste resultaten te bereiken.

Wat ga je ervaren & doen?

 • Je brengt je doelen in kaart via een mind-map en leert deze opdelen in kleine substappen die haalbaar zijn
 • Je leert communiceren met je brein door middel van beelden om nieuwe ervaringsbanen in te prenten (= wat men ook gebruikt bij topsporters)
 • Je leert je onderbewuste overtuigingen op te sporen en deze vervolgens te veranderen. 
 • Door middel van spiertesten (kinesiologie) kan je nagaan of er werkelijk verandering heeft plaatsgevonden. 
 • Tijdens het traject leer je jezelf testen en leer je zelf de techniek toepassen om overtuigingen en gewoontepatronen te veranderen. 
 • Je gaat concreet aan de slag met jouw doelstellingen, zodat je tijdens het traject voelt wat het effect is.

Wat leer je van elkaar?

 • Door het delen van doelen en subdoelen en het in detail uitwerken van de nodige stappen inspireren de deelnemers elkaar. Je vertelt enkel wat je wil vertellen, de rest werk je afzonderlijk voor jezelf uit.
 • Je zal ontdekken dat heel veel mensen met net dezelfde uitdagingen kampen als jijzelf. Hierdoor kan je elkaar aanmoedigen en inspireren bij het aanpakken ervan.

Tijdsduur: 4 sessies van 3,5 uur