Brainstormsessies met leidinggevende & team

Brainstormsessies met leidinggevenden en hun team.

Om structurele oorzaken van stress te detecteren en aan te pakken is een begeleidde brainstorm met het team een ideaal middel.

  • Er wordt eerst een inventaris gemaakt van mogelijke stressdomeinen en stress oorzaken.
    Bv: organisatorisch, relationeel, content matig, …
  • In welke afdelingen of teams is er stress?
  • Hoe groot is het probleem?
  • Welke signalen vangen we op?

Met deze input starten we met het opstellen van een 6 tal gerichte vragen. Deze vragen worden verwerkt in onze unieke en creatieve GPS-methode. (een brainstormtechniek die het toelaat dat iedereen aan het woord komt. Zowel de reflecterende persoon als de expressieve deelnemer, en hun bijhorende leerstijlen:denken, delen, ervaren en weten).

Er worden een aantal spelregels vastgelegd. Een soort voetbalveld waarbinnen kan gezocht worden naar oplossingen, ideeën, initiatieven...

Als resultaat komen we tot een concreet actieplan: welke zaken kunnen we nu reeds concreet aanpassen en welke zaken moeten we plannen om aan te pakken? We streven er steeds naar om te komen tot een volledig uitgewerkt stappenplan, met engagement van alle deelnemers.