Brainstormsessies

Brainstormen om de werking van het team te verbeteren.

Brainstormen wordt veel gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe zaken. Maar wat als je nu eens creatief aan de slag gaat met je team over de werking van je team?

Bij de voorbereiding komen we graag te weten hoe het team werkt en specifiek welke zaken er goed tot heel goed verlopen. Met deze input starten we met het opstellen van een 6 tal gerichte vragen. Deze vragen worden verwerkt in onze unieke en creatieve GPS-methode(een brainstormtechniek die het toelaat dat iedereen aan het woord komt. Zowel de reflecterende persoon als de expressieve deelnemer, en hun bijhorende leerstijlen: denken, delen, ervaren en weten).

Er worden een aantal spelregels vastgelegd. Een soort voetbalveld waarbinnen kan gezocht worden naar oplossingen, ideeën, initiatieven....

De brainstorm kan dan starten volgens een vast patroon:

  • Welke zijn de feiten die er leven binnen ons team? (Wegwerken van veronderstellingen en roddels)
  • Wat zijn de grootste energieboosters voor ons team?
  • Welke zijn zaken die wij heel flexibel op andere manieren kunnen aanpakken binnen ons team?
  • Welke sfeer willen we bereiken binnen ons team? Welk gevoel wil je er persoonlijk aan overhouden als je een dag samen met je team hebt gewerkt?
  • Welke zaken kunnen we nu reeds concreet aanpassen en welke zaken moeten we plannen om aan ons team te werken?
  • Stel dat het nu eens heel fel zou verkeerd lopen binnen ons team. Welke zouden mogelijk signalen zijn die we op voorhand kunnen detecteren?