Als leidinggevende omgaan met stress bij je medewerkers

Methode

 • Theoretische inzichten en concepten
 • Case studies, rollenspellen, groepswerken

Ingrediënten

1/ Hoe de energiebalans bewaren in je team.

Preventie: de houding en de know-how van de manager:

 • Het belang van de Stresspyramide 
 • Het begrip 'flow' kunnen herkennen
 • Organisatie, werkverdeling, delegeren: waar moet je op letten
 • Hoe zorg je dat een boodschap duidelijk is voor je medewerker
 • Aandacht voor de agenda van de medewerker om zijn werkdruk te bewaken 
 • Werken met doelen (SMART en subdoelen) (Selfcoaching ®)
 • Assertiviteit om de ongelijkheid te bestrijden in de werkverdeling
 • Mentale car wash (Selfcoaching ®)
 • Van meet af alle informatie geven (gebruik van meta-communicatie )
 • impact van de wet van de cycli op het management

Communicatie binnen en met het team

 • het correcte communicatiekanaal gebruiken
 • bestrijden van de hyper-toegankelijkheid
 • Maken van een charter rond e-mail gebruik binnen het team 
 • bestrijden van infobesitas
 • Het belang van de focus 
 • Positief denken en positive strokes

Zelfzorg binnen het team

 • Overlegmomenten met zichzelf plannen : AMM
 • rekening houden met de privé-belastingen van de medewerkers

2/ Hoe omgaan met stressvolle situaties in je team.

Niet alleen de theorie en de inzichten zijn belangrijk voor de leidinggevenden, maar ook de praktijk en de oefeningen. Daarom besteden we veel tijd en aandacht aan nieuwe vaardigheden en houdingen en het inoefenen ervan.

 • Welke zijn de alarmsignalen bij je medewerkers 
 • Identificatie van de stress oorzaken voor deze medewerker 
 • Ondernomen of te ondernemen acties 
 • Mapping van alle medewerkers op de stresspyramide
 • open staan voor de uiting van de moeilijkheden van de medewerkers en de stresssignalen kunnen opvangen
 • Actief luisteren : de 12 struikeblokken van Thomas Gordon (1981) vermijden
 • Verschil Empathie-sympathie 
 • De E. Kübler-Ross curve.

3/ Hoe de andere helpen uit de negatieve spiraal te komen?